مسجات ضحک| ویکی پدیا فارسی

-7-  

واقعا مردم از ناراحت کردن من چه سودی میبرن؟! واقعا فک‌ کردی من  چکارت کردم که الان با مسجات عذاب وجدان باس بگیرم.. من احمقم ُُ تو میدونیکه احمقم! ازقصد فقط میخواسی حالمُ بهم بریزی..چون دیدی میخندم!چون دیدی شادم.. تو چه میدونی من بعداز چقد امروز کمی آروم شده بودم چون...    فقط خواستی بااون مسج حالمُ بگیری! که خوشالیمُ کآت کنی.. اه:((

ادامه مطلب  

سوالف ضحک ، مسجات ضحک، رسائل ضحک  

 اکو فرد ثلاث نفرات چان عدهم امتحان قران اجه الاستاد گله اول نفر گله انته شسمک گله یوسف گله اقرالی سورت یوسف اجه للثانی گله انته شسمک گله ابراهیم گله انطینی صورت ابراهیم اجه للثالث گله انته شسمک گله انه عبود بس ایصیحولی کوثر!!!!
 
+++سوالف ضحک+++
فرد عجوز راحت للمقبره،گعدت عله قبر اجه واحدبیده قرآن ، وگابلها گامت وراحت عله قبر ثانی، هم اجه راحت لثالث ،هم اجه، لرابع و لخامس. گاللهه اشکثر عندچ موته.گالتله خاله یاموته ،ارید ابولن وانته تابعنی
 
+++

ادامه مطلب  

مسجات و شعار عيد الفطر  

قبل متزدحم الشبكة وتنلاص بین شركة وشركهوقبل متزید الحركه اهنیكم بعید البركه
 
 
هاك الكلب والروح وعیونی داركواهدیك تسع حروف عیدك مباركریت التهانی ورود وانثرها كدامكواكلك یاحلو عساها سعیده ایامكاجتمعت هیئة الرؤیة الشرعیةواجمعت على انك قمر هذا العید :Timid :كل عید وانت سعیدارسلك بطاقة عید عساك یارب دوم بخیر وسعیدوالفرحه متفاركك من عید لعیدیدوم عزك ومقدارك وعلیك العید مباركانته وكل اهل داركوجهك صباح العید والاحلى ملكاكعسه العمر عمرین وات

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1