بفرمایید شام امشب اارمان پارات| ویکی پدیا فارسی

 

باز کن نغمه جانسوزی از آن ساز امشب
تا کنی عقده اشک از دل من باز امشب
ساز در دست تو سوز دل من می گوید
من هم از دست تو دارم گله چون ساز امشب
مرغ دل در قفس سینه من می نالد
بلبل ساز ترا دیده هم آواز امشب
زیر هر پرده ساز تو هزاران راز است
بیم آنست که از پرده فتد راز امشب
گرد شمع رخت ای شوخ من سوخته جان
پر چو پروانه کنم باز به پرواز امشب
گلبن نازی و در پای تو با دست نیاز
می کنم دامن مقصود پر از ناز امشب
کرد شوق چمن وصل تو ای مایه ناز
بلبل طبع مرا قافیه پرداز

ادامه مطلب  

بیا گناه کنیم  


صد جام به هم خورد و لبی تر نشد امشب‌از عطر تو این شهر معطر نشد امشب‌رفتم به سرچاه که پایان بپذیرم‌با من کسی افسوس برادر نشد امشب‌صد عربده سردادم پ صد نعره کشیدم‌از نالهٔ من گوش کسی کر نشد امشب‌تقدیر مرا خندهٔ تلخ تو مقدر نشد امشب‌هی نامه نوشتم برسد دست تو امشب‌هر جرعهٔ‌تلخی که نشستیم و نخوردیم‌با خندهٔ تلخ تو برابر نشد امشب‌در حسرت آغوش تو شب رفت و سحر شد‌افسوس به جز حوصله ام سر نشد امشب

ادامه مطلب  

بیدارم امشب  

آه ای خدایا تا سحر بیدارم امشباز هجر روی دلبرم بیمارم امشب
ای آسمان بر ماه خود برگو نتابد از ماه خود من طالب دیدارم امشب
ساز مخالف می نوازد ساز دنیا غمگین ترین آهنگی از گیتارم امشب
ای همنفس بی تو قفس دنیا برایم برجان خود بی تو گمان سربارم امشب
بی تو گمانم مُرده ام در دست حسرت زنده ولی چون عکس بر دیوارم امشب
پروانه من باشم که میگردد به دورت با یاد تو بر شمع جان پرگارم امشب
می سوزم و می سازم از دردی نهانی سنگ صبوری مانده بر آوارم امشب جواد الماسی

ادامه مطلب  

امشب  

فوق العادست واقعا
 
 
از خانه بیرون می زنم اما کجا امشبشاید تو می خواهی مرا در کوچه ها امشبپشت ستون سایه ها روی درخت شبمی جویم اما نیستی در هیچ جا امشبمی دانم اری نیستی اما نمی دانمبیهوده می گردم بدنبالت، چرا امشب؟هر شب تو را بی جستجو می یافتم امانگذاشت بی خوابی بدست آرم تو را امشبها ... سایه ای دیدم شبیهت نیست اما حیفای کاش می دیدم به چشمانم خطا امشبهر شب صدای پای تو می آمد از هر چیزحتی ز برگی هم نمی آید صدا امشبامشب ز پشت ابرها بیرون نیامد ماه

ادامه مطلب  

شبِ دلتنگی  

آه از چشم تر و دیده خونبار امشب
باز چشمان تو دارد سرِ پیکار امشب
 
تا سحر دیده به در دوزم و خوابم نبرد
چند دارم ز تو من خواهش و اصرار امشب
 
ناله و آه جگر سوز و غم تنهایی
همه آیند به مهمانی ام انگار امشب
 
زلف وا کرده ای انگار که دنیا شده است
پیش چشمم به مانند شبِ تار امشب
 
لب من در عطش بوسه ز لب های تو و
لب تو حلقه زده بر دو لب یار امشب
 
"تو به اندازه تنهایی من خوشبختی"
قدرِ زیبایی تو من شده سربار امشب
 
عشق من در کلماتی ست که چون می شکفد
 اشک جاری ش

ادامه مطلب  

مست  

امشب می خوام مست بشم عاشق یک دست بشمبدون تو نیست بودم امشب می خوام هست بشمیه جون نا قابلی هست بذارفدای تو بشهبیفته زیر قدمات تاخاک پای تو بشه
کهنه شراب کهنه شراب امشب بال و پرم بدهحرف نگفته خیلیه جرات بیشترم بدهامشب می خوام حرف بزنم خنده کنم گریه کنملطفی کن ای ساقی و می چندین برابرم بده
امشب می خوام مست بشم عاشق یک دست بشمبدون تو نیست بودم امشب می خوام هست بشم
امشب پروبال دارم شور دارم حال دارمامشب تو این سینه دلی خوشا براحوال دارمامشب پروبا

ادامه مطلب  

امشب  

امشب دلم می خواهد کنارت باشم 
امشب دلم می خواهد در کنارت بیارامم 
امشب دلم آرامش با تو بودن را می خواهد 
 
دلم دستهایت را می خواهد 
مهربانی      حرارت       عشق   
امشب نوازش هایت را می خواهم 
آرام            آرام           آرام 
امشب دلم می خواهد بگویم دوستت دارم 
دلم می خواهد در تاریکی به تو لبخند بزنم 
دستانم را بفشاری و خیال کنم جز تو کسی مرا نمی بیند
 
آه که چقدر با من مهربانی 
وقتی آرام و بی صدا 
در کنارت به خواب می روم  
و با نوازشها

ادامه مطلب  

شام غریبان  

هیهات شودبی تو شب من سحر امشب   زینب شده محزون  تو با چشم تر امشب
اینجا نه چراغی و نه قوتی نه آبی است  من مانده ام واین همه بی بال وپر امشب
فهمیده  سپه    نیست  علمدار  رشیدت    بی باک شده   لشگر   آن بی پدر امشب
دیشب   که  مناجات تو  درمعرکه  پیچید   افسوس دعامان همه شد بی ثمرامشب
بی اذن تو کی خواب به چشمان من افتد   بی خوابی من بیش شد و بیشتر امشب
این طفل سه ساله هوس بوی توکردست  سودای  رقیه   شده دیدار  سر امشب
روح  از تن من  رفت چو  دیدم  زدن

ادامه مطلب  

امشب ...  

تو را آیینه می خواهم نشینی روبرو امشب
غم دل را بگویـــم از برایت مو به مو امشب
گذارم ســــر به دامانت بریزم اشک شوقـــم را
شود سِیلی روان ، ریزد به دریا جو به جو امشب
برون آید زِ هـــــر سنگی صدای نــــاله و فریاد
نوای عشق شیرینم ، رود از کو به کو امشب
برایت هدیه ای دارم ، گلــــی از باغ زیبــــــایی
به زلفانت زنم هر دم ، ببویی بو به بو امشب
نمی خـــواهم کس دیگــــر ببیند روی مـــــــاهت را
کنم ازجان ن

ادامه مطلب  

بیایید امشب برای هم دعا کنیم  

عهد بسته ام . از آن عهد های کشکی که فردایش فراموش میشود نه . از عهد های بی شیله پیله .
با خدایم عهد بسته ام.
من امشب برای تمام مردم سرزمینم دعا خواهم کرد . من امشب میان اشک هایم میان خدا خدا گفتن هایم برای همه کسانی که میشناسم و نمیشناسم دعا خواهم کرد . 
تو را به خدایی خدا قسمتان میدهم . دعای اولتان ظهور منجی بشریت باشد . 
به نبودنش قسم سخت میشود نفس کشید در این هوای وا نفسا...
بیایید یک امشب منم منم ها را کنار بگذاریم . امشب میان اشک هایت از همه یادی ک

ادامه مطلب  

قلم در دست من  

ای قلم امشب چه با من عشقبازی میکنی ... واژهای خوش مینویسی دلنوازی میکنی... رشته تحریر را امشب بدستت داده ام... لیک با احساس من امشب تو بازی میکنی... طبع من گل کرده و اما دلم بی تاب بود...با دلم امشب عجب مهماننوازی میکنی... من برویت صفحه شطرنج خود گسترده ام ... روی شطرنج دلم با شاه بازی میکنی... وای مستم کردی و مدهوش و سر خوش کشته ام... ای قلم امشب تو  کار کشف رازی کرده ای    ارادتمند مهتاب امیری

ادامه مطلب  

 

امشب شب قدر است 
شب استجابت دعا
شبی که از هزار شب برتر است
از عصر دارم فکر میکنم امشب پی بخوام از خدا برات
امشب چه بگم
بگم خدایا آنچه با دلم کرد باهاش انجام بده؟
بگم خدایا دلم رو شکست دلش رو بشکن؟
بگم خدا انچه رو که دارم میچشم ذره ای ازش رو بهش بچشون؟
چی بگم ؟ چی بخوام از خدا؟
مگه نمیگن امشب خدا ناله های دلهای شکسته رو میشنوه
مگه نمیگن امشب خدا نگاش به بنده های دلشکسته اش هست
دل منم شکسته هست
دل من تیکه تیکه شده
توی مسجد نشسته ام دارم.مینویسم.
چی

ادامه مطلب  

39  

خیلی شبا مث امشب طاقتم طاق میشه
خیلی شبا مث امشب بغض امونمو می بره
خیلی شبا مث امشب نفس تو سینم سنگینی میکنه
خیلی شبا مث امشب از فرط سردرد و خستگیه روحی تا صب اشک میریزم و خواب به چشم بیمارم نمیاد
خدایا نمیخوای بند بیاریشون؟؟؟
نمیخوای دردمو دوا کنی
میبینی که صبح هجوم فکر نمیزاره بخوابم
خدایا خستمه ازاین وضع
خدایا بخدا ازت چیز زیادی نمیخوام بخدا

ادامه مطلب  

•●❤انتظار وصال رویت❤●•  

چه بگویم که پر از وهم و خیالم امشب پاسخی نیست به تکرار سوالم امشب روی پیشانی من حک شده باور دارم که به دلتنگی خود باز بنالم امشب قهوه می ریزم و با یاد رخت می نوشم نگرانم چه ببینم ته فالم امشب منتظر مانده ام از راه بیاید ماهی شاید از دور ببینم که هلالم امشب گفته بودی که تو از خاطر خود پاک کنم به گمانم که پر از فکر محالم امشب زندگی بی تو فقط ماضی استمراری است کاش می شد تو ببینی که چه حالم امشب دوست دارم برسم بر س

ادامه مطلب  

امشب  

من دعا می کنم امشب به یتیمان خداو به کل عالموبه هر عاشق تنهای خداوبه انسانهایی که به حق معتقدندوبه مردان و زنانوبه مومن - کافروبه بیدینهایی که به عصیان خدا متهمندمن دعامیکنم امشبروسپیها رابی گناهان رازندانی رازندانبان رامن دعامی کنم امشب روسیه راآمریکا راآفریقای سیاه و سرخپوستان رامن به یک طایفه وحشی در آمازونو به یک قوم تمدن آوازهوبه یک ماهی کوچک در دل بحر سیاهوبه یک بوته وحشی اقاقی در دشتوبه یک جوجه کلاغ تنها...به همه ...من دعا خواهم کردر

ادامه مطلب  

...  

سلام دنیای من امشب بدجور دلم گرفته...
امشب ی بغضی دارم...امشب حرفات ، صدات ، خنده هات... امشب همرو دارم مرور میکنم و...
یادته شبا کلی میحرفیدیم؟یادته قهر میکردم واس اینکه دلم واس صدات تنگ شده بود...یادته اون روزایی که هر روز میحرفیدیم؟یادته ب هفته میرسید اگه صداتو نمیشنیدم دیوونه میشدم؟منم یادمه...تموم اون روزا رو یادمه...تموم خاطره هامونو یادمه و...الان فقط میتونم مرورشون کنم و بس...
الان آدمای دوروبرم فقط زخم دوریتو تازه میکنن...الان همه دارن ویرو

ادامه مطلب  

بارون میباره امشب  

 
 
 
باران می بارد امشب دلم غم دارد امشب آرام جان خسته ره می سپارد امشبدر نگاهت مانده چشمم شاید از فکر سفر برگردی امشباز تو دارم یادگاری سردی این بوسه را پیوسته بر لبقطره قطره اشک چشمم میچکد با نم نم باران به دامنبسته ای بار سفر را با تو ای عاشقترین بد کرده ام منرنگ چشمت رنگ دریا سینه من دشت غم هایادم آید زیر باران با تو بودم با تو تنها زیر باران با تو بودم با تو تنهاباران می بارد امشب تو را کم دارم امشب آرام جان خسته ره می سپارد امشباین کلام آخ

ادامه مطلب  

شب کشش ها  

امشب لیله الرغائب استالبته اشتباها شب آرزوها ترجمه شدهآرزو یعنی تو دلت یک چیزی بخوای و خیال پردازی کنی اما دعا کردن یعنی از اون بالاسری بخوای رغائب یعنی کشش هاامشب شب کشش هاست به سمت بالاشبی که  فرشته ها برای دستگیری به ما نزدیکتر می شن و ما هم به اون ها کشش پیدا میکنیمامیدوارم امشب هممون به سمت نور و پاکی کشش پیدا کنیماز این فرصت ها در طول سال کم پیش میادشاید فقط فرصتی  مثل امشب و شبهای قدر فقط با این انرژی زیاد کشش ایجاد بشهنشه از برکاتش ب

ادامه مطلب  

امشب ازون شبا بودکه رسید پاکتم به تهش  

امشب ازون شبا بودکه رسید پاکتم به تهش
منم سوختم شدم خاکستر بی ارزش
امشب ازاون شبا بود که دیگه نفس کم اوردم
هم نفس نبود دورم منم رسیدم آخرش
بازم دمشون گرم بیست نفر دل سوزوندن برام
منم آتیش گرفتم سوختم خاکستر شدم تهش

ادامه مطلب  

زن صبور  

 
 
 ●کارش به عشوه های مجدد کشیده استاین وسوسه که در دل من قد کشیده استآه این شب فریب که گویا خود منماینک دوباره سرمه ی ممتد کشیده استاین شب همان زنی ست که روزش سیاه شداز بس که آهِ بیشتر از حد کشیده استاین شب همین "من" ی ست که عاشق شده ست و بعداز دست تو چه ها که نباید کشیده است! امشب ولی همین زنِ آنقدر ها صبوردست از حیا و صبرِ مقید کشیده استامشب لب تو را به لبم وعده داده امبا بوسه ای که جور تو را – بد – کشیده استامشب دوباره عشق منِ بی گدار بهاین م

ادامه مطلب  

130  

از ساعت یازده و چهل و پنج كه آخرین پى ام تلگرامى ات با اسم سیو شده ى قلب خورده ات روى گوشى ام آمد ، تا ١٢ و خرده اى صبر كردم و تیك هاى پیام من دوتا نشد و امشب هم تو نبودى ... باور كن نمیخواستم غر غر كنم و از سختى هاى روزهاى آخر پشت كنكورى بودنم بگویم ... فقط میخواستم حرف بزنم ... فقط میخواستم با هر "عزیزم" گفتن تو مست شوم و عرش را طى كنم و ته دلم قند آب كنند ...امشب میخواستم به تو بگویم : میدانى ؟ میدانى اولین بار كى فهمیدم آن ته مه هاى دلم به تو حسى دارم ...؟

ادامه مطلب  

103  

به نام خدا
سلام
------------------------------------------------------------------------
امشب مهم تره مگه نه؟
نوشته بودن امشب حتما بیدار باشین...
عبادت کنین...
اصن همه میگن 19م و 21م امادگیه واسه 23م
میدونم از دستم دلخورین
اصن نمیدونم جریان چیه
نمیدونم بالاخره چی
فقط میدونم الان مغزم کار نمیکنه
منتظرم تموم شه
نمیدونم چی واسم نوشتی
چی میخوای بهم بدی
چی قراره پیش بیاد
امشب چی واسم مینویسی
ولی خدایا
ببین 
الانمو نگاه نکن
باشه...؟
من بدم
تو که خوبی..
تو مهربونی...
خیلی مهربون...
اما من

ادامه مطلب  

امشب  

معمولا نمیذارم کسی ببینه که دارم اشک می ریزم ... اما امشب دلم میخواد یه عالم گریه کنم ...نمیدونم چرا اما میخوام بلند بلند گریه کنم ... و یه نفر باشه و منو ببینه و دلش برام بسوزه ...از ترحم متنفرم ... اما امشب میخوام بهم ترحم بشه ...من خیلی تنهام ... خیلی ...فکر می کردم حق مسلم هر آدمی داشتن دوستیه که کنارش بتونه با صدای بلند بخنده و گریه کنه ......

ادامه مطلب  

برات اینجا مینویسم...ولی تو...  

باز امشب به شدت دلم گرفته...
باز امشب به شدت نیاز به بودنت...
باز امشب به شدت نبودنت حس میشه...
رسم عاشقی سکوته...
توجه به اینکه معشوق اذیت نشه...
شاید منم برای این دارم اینجا مینویسم...
هم دوست دارم بدونی
هم دوست دارم اذیت نشی...
مینوسم تو این وبلاگ برات
حرفایی که هیچ وقت نمیتونم بهت بگم...
حرفایی که...
کاش تموم بشه این تنهایی :(

ادامه مطلب  

متن ترانه جدید محسن چاووشی به نام لباس نو  

نه هوای تازه و نه لباس نو می خوامهفت سین من تویی من فقط تو رو می خوامدلم امشب از خدا جز تو هیچی نمی خوادکاش یکی ما دوتا رو با هم آشتی می دادشب عیدی آسمون وقتی که میبارهبیش تر از شبای پیش عطر قرآن دارهببین امشب قلبم مث آیینه روشنهآیینه ی زلال من دیدن عید منسال نو یعنی تو وقتی از در تو میاینذر کردم امشب سفره چیدم که بیایشب عیدی اسمون وقتی که میبارهبیشتر از شبای پیش عطر قران دارهببین امشب قلبم مث آیینه روشنهایینه زلال من دید عید منشادی از تقویمم

ادامه مطلب  

روزانه 7  

معبودم؛ یک بغل نیاز از من و یک لبخند اجابت از تو....
سلام امشب شب قدره شب بیست یکم ...خوشبحال اونایی که دلشون با خدا صافه؛گناهی هم بکنن خدا زود میبخشتشون ؛بخاطر اینکه امتحان دارم نتونستیم بریم مسجد آقایی رفته قرآن بخونه فداش بشم ؛منم داشتم درس میخوندم دلم گرف یهوووو...اومدم لونمون یادداشت بنویسم (: ای کاششش همه ما بقیه روزا هم به یاد خدا باشیم نه فقط امشب مخصوصا خودم که حس میکنم خیلی ازش دورم خیلیییی...شب قدر، خدا دنبال بهونس که بنده های گناهکار

ادامه مطلب  

 

 
⚫️⚫️برای امشب متنی ندارم. 
حرفم حرف ساده ایست؛ 
 امشب مرایاد كن.          درهر"الغوث"كه میگویی، 
  شاید به حق"یارب"گفتنت "خلصنا"یت برای من هم مستجاب شود ...
 
خیر، برکت، خرسندی، سلامت، خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.⚫️⚫️

ادامه مطلب  

شب قدر  

امشب با کوله باری از گناه خواهم آمد... کوله بار نه... بلکه با دنیایی از گناه...
و میدانم تو مثل همیشه به من لبخند خواهی زد.
امشب دعا خواهم کرد که منجی بشریت، مهدی موعود ، هر چه زودتر ظهور کند.
امشب از تو بهترین ها را برای همه میخواهم.
امشب زیر لب خواهم گفت:
یا رفیق من لا رفیق له.
امشب غصه ام را تنها به تو خواهم گفت.
امشب برایت خواهم گفت که چقدر دلم غمگین است.
امشب در محضرت اشک خواهم ریخت.
آخر امشب شب قدر است.
 
 

ادامه مطلب  

ساحل امن  

خروش و موج این دریا به ساحل می رسد امشبخبرهای خوشی دارد به این دل می رسد امشب
ولایت حق مولا بود و مولا مرد این میداننهال عمر پیغمبر به حاصل می رسد امشب
خدا امروز می خواهد علی اکمال دین باشد خوشا راهی که با این ماه کامل می رسد امشب
علی آنکه نمازش هم نماد بخشش و جود استولای امت احمد به فاضل می رسد امشب
از این پس چاه می داند چه می آید به روز اوخبرها از نبرد حق و باطل می رسد امشب
اگر چه بعد از این شاید علی تنها شود اماولایت با عداوت هم به منزل می رسد ا

ادامه مطلب  

 

ای آسمان زیبا ، امشب دلم گرفته از های و هوی دنیا ، امشب دلم گرفته یک سینه غرق مستی ، دارد هوای باران از این خراب رسوا ، امشب دلم گرفته
امشب خیال دارم تا صبح ها بگریم شرمنده ام خدایا امشب دلم گرفته
خون دل شکسته ، بر دیدگان تشنه
باید شود هویدا ، امشب دلم گرفته
ساقی عجب صفایی ، دارد پیاله ی تو پر کن به جان مولا ، امشب دلم گرفته گفتی خیال بس کن ، فرمایشت متین است فردا به چَشم اما ، امشب دلم گرفته...

ادامه مطلب  

 

امروز اصلا قرص نخوردم واسه همینه اینقدر کسخلم امشب ، بیاید دعا کنید امشب رو بگذرونم ، ترس اومده و پشت در حاضر و چشم به زنگ تا بپره تو ، شبا ترسناک شده صبا حال بهم زن ، یکی کمک کنه حتی اگه کسی بیاد بگه برا تولد عشقم دارم 1390 تا کامنت تبریک جمع میکنم قول میدم هزار تاشو خودم بزارم

ادامه مطلب  

ساعت‌هايتان را امشب عقب بکشید  

ساعت‌هایتان را امشب عقب بکشید ساعت‌هایتان را امشب عقب بکشید سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۰ساعت‌هایتان را امشب عقب بکشیدکد مطلب : 116594گروه جامعه: ‌ساعت رسمی کشور ساعت 24 امشب سی ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.برپایه این گزارش، مهرماه سال 1386 قانون تغییر ساعت رسمی کشور پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان، برای اجرا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شد. بر اساس ماده واحده این قانون، ساعت رسمی

ادامه مطلب  

شب قدر  

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
یا رب این تاثیر دولت در کدامین اختر است..

امشب شب قدره واردترین شب قدر سومین شب قدر..
فضا روحانیست...چشام میسوزه از شدت گریه هام..
خوب شد امشب سخنرانی سهیل رضایی درباره شکستن تقدیر رو دانلود کردم حرف قشنگی زد گفت عقده ها معمار رویاها هستند ..مدتها بود درباره رویاهام فکر میکردمو به نتیجه ای نمیرسیدم این مناسبترین  تعبیر بود..و وقتی زورم نرسه به خودکشی فکر میکنم! کاملا درسته
باید آروم باشم..توکل کنم 
امشب خیلی

ادامه مطلب  

... !  

"اره امشب شب میلاده قشنگه یاره من شب میلاده ولی تو نیستی در کناره من
کاشکی میشد فقط امشب تو باشی کنار منجونمو هدیه کنم فقط تو باشی یار مناره امشب شب میلاده یار منشب میلاده ولی تو نیستی در کنار من"تولدت مبارک" ای تو به دل نشستهبا رفتنت عزیزم قامت من شکستهوای چی میشد که امشب باشی تو در کنارمبه جای گریه کردن واست هدیه بیارمتولدت مبارک کاشکی میشد که امشب بشی مثل گذشته یار من"
 
تولدت مبارک عشق من.....
کلی ارزوی خوب واست دارم
 

ادامه مطلب  

امشب...  

من پر از شعرم،پر از شورم،پر از افکارم امشب... مثل مرغ شب دوباره تا سحر بیدارم امشب... تا سحر بیدارم و با یاد چشمان سیاهت دانه های غم به صحرای دلم میکارم امشب... دانه های غصه میبارند،چون رگبار باران از همه سو بر بیابانِ تنِ تبدارم امشب نیست چشم مهربانی،تا که حالم را ببیند نیست دستی تا که بگشاید گره از کارم امشب... بیتو امشب مثل هرشب در حصار غم اسیرم نیست یار آشنایی تا شود غمخوارم امشب... اشک میریزم به یاد چشمهای دلفریبت رنگ لبهای تو دارد،دیده ی خون

ادامه مطلب  

 

خدایا!تورو ب امام رضا قسم ی امشب همه رو بیخیال شو و ب حرف دل من گوش بده..تو رو ب امام رضا همین ی امشب حرف دل منو بشنو..تورو ب امام رضا حداقل امشب منو ب ارزوی دلم برسون..تورو ب هرکی دوست داری خدایا..خدایا!خدایا!خدایا همین ی امشب، منو ببر پیش خودت..خداجون میدونم انقد ارزش ندارم ک بیام پیشت ولی ب امام رضات منو ببر، خدایا!اون خوشبخته، کنار عشقش خوشبخته، بالاخره این دعامو شندی و عشق منو ب عشقش رسوندی..اخرین ارزوم اینه ک خوشبخت بشه، الان دیگ با تمام دلم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1